logo

Sedacja

 

 

 

 

Trochę gazu....

Sedacja wziewna z zastosowaniem mieszaniny gazów podtlenku azotu i tlenu to metoda walki z panicznym lękiem przed bólem. Jest ona przyjazna pacjentom i co najważniejsze całkowicie bezpieczna i bezbolesna. Podczas zabiegu z wykorzystaniem sedacji wziewnej, pacjent jest w stanie fizycznego odprężenia, rozluźnienia, oddzielenia od rzeczywistości - stąd nazywana jest również gazem rozweselającym.

Proces uspokajania się następuje po założeniu na nos maseczki zapachowej i równoczesnym wdychaniu gazu rozweselającego, dlatego ważne jest, by pacjent współpracował i był pozytywnie nastawiony do zabiegu. Bardzo ważnym faktem jest to, że podtlenek azotu nie otępia pacjenta, a wręcz przeciwnie - pozwala utrzymać z nim pełny kontakt. Z racji, iż działanie tego gazu jest bardzo krótkotrwałe, po zabiegu w gabinecie dentystyczym można bezpiecznie prowadzić samochód.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji przynosi najlepsze rezultaty:

 • Silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem

 • Silny lęk przed ukłuciem zarówno u dzieci jak i u dorosłych

 • Silny odruch wymiotny

 • Nadpobudliwość nerwowa

 • Długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym

 • Usuwanie złogów nazębnych

 • Otwieranie zęba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi

 • Opracowywanie próchnicy początkowej

 

Stany chorobowe, w których wskazane jest użycie sedacji wziewnej jako metody z wyboru:

 • Astma - N2O nie powoduje podrażnienia układu oddechowego. Zmniejszenie stresu wpływa na obniżenie ryzyka ataku. W mieszance oddechowej podawanej pacjentowi znajduje się ok. 60% tlenu. Poprawia to sprawność oddychania i samopoczucie pacjenta.

 • Padaczka - zmniejszenie stresu wpływa na zmniejszenie ryzyka ataku.

 • Choroby serca - brak wyraźnego wpływu N2O na układ sercowo-naczyniowy. Pacjent otrzymuje zwiększone stężenie tlenu (ok. 60%). Wskazania pulsoksymetru pokazują wtedy ok. 100%. Więcej tlenu dociera do naczyń wieńcowych. Ponadto nie zwiększa się zapotrzebowanie na tlen z powodu braku stresu.

 • Nadciśnienie krwi - Brak wpływu N2O na układ naczyniowy. Zmniejszenie lęku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia krwi w czasie zabiegu

 • Hemofilia - dzięki użyciu N2O można w pewnych przypadkach uniknąć konieczności wykonywania ukłucia igłą

 

 

 

 

 

 

Rejestracja telefoniczna:

61 894 63 92

784 641 637

Resjestracja on line:

klinika@stomatologia-interdent.pl

Właścicielem strony jest INTERDENT Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie, ul. Szkolna 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121481, NIP 7772663247, REGON 634362927